verksamhetsarkitekt

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
stockholm
1
1
sundsvall
1
1
kalmar
0
0
sundbyberg
0
0
solna
0
0
malmö
0
0
uppsala
0
0
jönköping
0
0
järfälla
0
0
örnsköldsvik
0
0
göteborg
0
0
umeå
0
0
luleå
0
0
forsmark
0
0
gävle
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för verksamhetsarkitekt

verksamhetsarkitektur

Läs mer

verksamhetsutveckling

Läs mer

informationsmodellering

Läs mer

arkitektur

Läs mer

processmodellering

modellering

Läs mer

verksamhetsmodellering

begreppsmodellering

Vanligt efterfrågade egenskaper för verksamhetsarkitekt

strategisk

kommunikativ

driven

analytisk

operativ

strukturerad

nyfikenhet

flexibel

Relaterade yrken

it-arkitekt

Läs mer

lösningsarkitekt

Läs mer

verksamhetsutvecklare

Läs mer

kronofogden

enterprise architect

Läs mer

chefsarkitekt

kravanalytiker

Läs mer

verksamhetsstöd

Läs mer