verksamhetsarkitekt

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
sverige
5
2
stockholm
4
2
gävle
0
0
drottningholm
0
0
brommaplan
0
0
kista
0
0
örebro
0
0
indien
0
0
kina
0
0
singapore
0
0
kalmar
0
0
jönköping
0
0
uppsala
0
0
forsmark
0
0
sundbyberg
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för verksamhetsarkitekt

verksamhetsarkitektur

Läs mer

informationsmodellering

Läs mer

verksamhetsutveckling

Läs mer

arkitektur

Läs mer

processmodellering

begreppsmodellering

verksamhetsmodellering

utvecklingsprojekt

Läs mer

Vanligt efterfrågade egenskaper för verksamhetsarkitekt

kommunikativ

strategisk

driven

analytisk

strukturerad

nyfikenhet

samarbetsförmåga

operativ

Relaterade yrken

verksamhetsarkitekt

Läs mer

it-arkitekt

Läs mer

lösningsarkitekt

Läs mer

kronofogden

verksamhetsutvecklare

Läs mer

konsultteam

verksamhetsanalytiker

koncernarkitekt