postdoktor

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
luleå
0
0
sundsvall
0
0
uppsala
0
0
västernorrland
0
0
jämtland
0
0
härjedalen
0
0
kista
0
0
singapore
0
0
tekniska högskolan
0
0
stockholm
0
0
sverige
0
0
umeå
0
0
norrköping
0
0
örebro
0
0
eskilstuna
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för postdoktor

doktorsexamen

Läs mer

forskning

Läs mer

datavetenskap

Läs mer

avlagd doktorsexamen

Läs mer

mångfaldsfrågor

Läs mer

maskininlärning

Läs mer

undervisning

Läs mer

analys

Läs mer

Vanligt efterfrågade egenskaper för postdoktor

dynamisk

kreativ

samarbetsförmåga

pedagogisk

självständig

nyfikenhet

arbeta självständigt

motiverad

Relaterade yrken

postdoc

databasadministratör

Läs mer

doktor

lärare

forskningsassistent

forskningsingenjör