postdoktor

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
lista
4
1
kista
2
1
stockholm
2
1
uppsala
0
0
luleå
0
0
sverige
0
0
västerbotten
0
0
skellefteå
0
0
piteå
0
0
boden
0
0
indien
0
0
kina
0
0
umeå
0
0
östergötland
0
0
jörn
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för postdoktor

doktorsexamen

Läs mer

forskning

Läs mer

maskininlärning

Läs mer

datavetenskap

Läs mer

avlagd doktorsexamen

organisationer

Läs mer

analys

Läs mer

undervisning

Vanligt efterfrågade egenskaper för postdoktor

dynamisk

kreativ

samarbetsförmåga

pedagogisk

självständig

nyfikenhet

motiverad

arbeta självständigt

Relaterade yrken

postdoktor

Läs mer

lärare

Läs mer

forskare

Läs mer

modell

Läs mer

postdoc

agent

researcher

Läs mer

databasadministratör

Läs mer