js-utvecklare

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
stockholm
1
1
linköping
1
1
växjö
0
0
ljungby
0
0
vetlanda
0
0
lidköping
0
0
göteborg
0
0
borås
0
0
sal
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för js-utvecklare

javascript

Läs mer

enhetstestning

Läs mer

integrationstest

Läs mer

Vanligt efterfrågade egenskaper för js-utvecklare

lagspelare

kommunikativ

analytisk

proaktiv

flexibel

självgående

nyfikenhet

kreativ

Relaterade yrken

js-utvecklare

Läs mer

systemutvecklare

Läs mer

cloudutvecklare