function owner

Geografisk fördelning

Visa geografiskfördelning över:

Vad är en FA-region?
södertälje
2
1
long
1
1
stockholm
1
1
skellefteå
1
1
hara
1
1
lund
1
1
göteborg
0
0
trollhättan
0
0
lindholmen
0
0
usa
0
0
linköping
0
0
pakistan
0
0

Vanligt efterfrågade kompetenser för function owner

automotive

Läs mer

embedded

Läs mer

autosar

Läs mer

ethernet

Läs mer

Vanligt efterfrågade egenskaper för function owner

driven

verbal

open minded

social

ambition

result oriented

transparent

goal oriented

Relaterade yrken

function owner

Läs mer

systemutvecklare

Läs mer

development engineer

tm

test engineer

Läs mer

verification engineer

system engineer

Läs mer

systemingenjör

Läs mer