Om digitalskills.se

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Du kan läsa mer om uppdraget här: https://digitalspetskompetens.se/om/. Som en av flera metoder för att nå projektmålen för uppdraget har arbetsgruppen för Digital Spetskompetens tagit fram digitalskills.se. Digitalskills.se är ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på kompetenser och yrkestitlar inom data/it genom att datadrivet analysera jobbannonser från Arbetsförmedlingens platsbank.

Så är digitalskills.se framtaget

1. Extrahering av annonser från rådata

Historiska jobbannonser hämtas kvartalsvis från Jobtech Development. Från datasetet extraheras annonser som är kategoriserade som Data/IT enligt Jobtech Development’s taxonomi. Du kan hitta datasetet här.

2. Berikning av annonsdata

Jobtech Developments algoritm JobAd Enrichments anropas via API och tillämpas på aktuella annonser för att plocka fram kompetenser, yrken, information om jobbets geografiska läge samt mjuka kompetenser kopplade till annonsen. Extraheringen av kompetenser tar ej i beaktning avgränsningen till Data/IT och följaktligen behöver resultatet filtreras genom en framtagen ”black list” på kompetensord. Processen har ett tröskelvärde för den statistiska säkerhet som JobAd Enrichments anser sig ha i sin träffsäkerhet för extraheringen av de olika datapunkterna.

3. Framskrivning av data

Annonserna passerar sedan en funktion som med hjälp av öppna bibliotek i Python applicerar algoritmer för prognostisering av tidsserier. Metoden som tillämpas är exponentiell utjämning där tidsseriens säsongsvariation först utreds för att sedan tas i beaktning i framskrivningen. Framskrivningar för 6, 12 och 18 månader tas fram och sparas ned som tidsserier i resultatobjektet. I samma steg sparas även värden för historiska trender på samma intervall.

Vill du i detalj veta hur digitalskills.se är framtaget så hittar du koden till verktyget här.

digitalskills.se är open source!

digitalskills.se är framtagen som open source och du kan hitta koden här. API till tidsseriedata samt prognoser hittar du här.

Ansvarsfriskrivning & Viktig information

Det är viktigt att komma ihåg att prognoser i sin grund är osäkra och bör betraktas med en viss försiktighet. Det finns kvarstående utmaningar meddet underliggande datasetet samt den tillämpade metoden som digitalskills.se är byggt på som kan leda till missvisande information eller direkta felaktigheter. Vi rekommenderar därför att du använder digitalskills.se som en av flera metoder i din omvärldsbevakning. Komplettera gärna datadrivna metoder som den här med kvalitativa branschrapporter och intervjuer av arbetsgivare.

Kontakt

Har du frågor kring digitalskills.se, vill lämna förslag på förbättringar eller anmärka fel?

Ta kontakt via: info@digitalspetskompetens.se