digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-04-25 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-05-31.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it559517.8 %
443
-33.0 %
414
-17.2 %
373
-13.9 %
355
-29.4 %
327
-32.9 %
285
-17.9 %
279
-51.8 %
278
-37.2 %
276
-31.9 %
272
-33.7 %
234
2.6 %
198
9.4 %
193
-36.5 %
184
-18.9 %
169
-28.4 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it559517.8 %
915
-14.8 %
171
-7.6 %
130
-5.1 %
129
13.2 %
129
-14.6 %
97
110.9 %
79
-17.7 %
76
40.7 %
74
-43.1 %
70
79.5 %
69
60.5 %
69
-17.9 %
62
463.6 %
59
18.0 %
57
-45.2 %
se alla yrken