digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-01-16 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-12-31.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it3591-26.5 %
341
-29.8 %
293
-37.7 %
290
-52.5 %
284
-40.3 %
250
-39.0 %
221
-41.2 %
216
-38.5 %
203
-50.0 %
192
-58.7 %
182
-28.6 %
180
-37.7 %
175
-46.3 %
150
-29.6 %
145
-24.5 %
142
-2.1 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it3591-26.5 %
641
-42.6 %
155
19.2 %
89
-28.8 %
88
-36.2 %
83
-49.7 %
82
-29.9 %
58
-15.9 %
58
48.7 %
57
-41.8 %
55
-47.1 %
51
34.2 %
49
-23.4 %
43
-12.2 %
41
13.9 %
39
5.4 %
se alla yrken