digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2022-11-23 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2022-09-30.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it393423.8 %
751
19.0 %
633
57.5 %
619
38.2 %
513
131.1 %
456
26.0 %
447
1.1 %
444
-6.1 %
440
-9.8 %
424
49.3 %
407
38.4 %
389
192.5 %
380
9.5 %
375
30.7 %
371
8.8 %
361
13.5 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it393423.8 %
1522
14.9 %
287
53.5 %
249
100.8 %
231
56.1 %
158
33.9 %
151
125.4 %
137
-21.3 %
128
34.7 %
122
-22.8 %
121
98.4 %
119
65.3 %
114
50.0 %
107
-7.0 %
104
225.0 %
98
15.3 %
se alla yrken