digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2022-08-22 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2022-07-30.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it296117.4 %
458
50.7 %
455
50.2 %
433
-18.1 %
388
15.1 %
343
-1.2 %
332
-7.5 %
319
27.1 %
304
23.1 %
293
-25.4 %
279
24.0 %
270
8.4 %
248
29.2 %
247
38.8 %
235
6.3 %
234
2.6 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it296117.4 %
1210
19.8 %
261
22.0 %
191
29.9 %
169
61.0 %
136
142.9 %
114
178.0 %
109
113.7 %
106
12.8 %
88
54.4 %
84
104.9 %
81
12.5 %
81
84.1 %
79
146.9 %
78
178.6 %
75
-47.6 %
se alla yrken