digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2022-05-02 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2022-03-31.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it5343145.0 %
808
91.0 %
715
180.4 %
681
108.3 %
671
154.2 %
635
209.8 %
619
99.0 %
603
168.0 %
557
69.3 %
525
146.5 %
504
278.9 %
489
93.3 %
480
123.3 %
475
126.2 %
475
210.5 %
451
156.3 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it5343145.0 %
2100
132.8 %
405
200.0 %
267
175.3 %
258
141.1 %
217
334.0 %
206
128.9 %
192
44.4 %
173
343.6 %
169
148.5 %
139
297.1 %
135
40.6 %
133
79.7 %
128
652.9 %
123
141.2 %
110
150.0 %
se alla yrken