digitalskills.se startsida

Data hämtad senast

Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-04-25 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-03-31.

Så tolkar du tabellen

Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.

Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.

Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.

Topplista kompetenser
Annonser data/it392629.3 %
521
22.3 %
469
42.6 %
438
23.4 %
434
34.8 %
389
43.0 %
361
-5.7 %
351
68.8 %
325
43.8 %
301
11.9 %
295
15.2 %
290
-1.7 %
288
53.2 %
268
157.7 %
239
9.1 %
238
4.8 %
se alla kompetenser
Topplista yrken
Annonser data/it392629.3 %
800
13.0 %
140
35.9 %
135
43.6 %
113
59.2 %
79
132.4 %
78
-19.6 %
74
-11.9 %
74
23.3 %
71
108.8 %
70
7.7 %
70
-43.1 %
59
-4.8 %
56
33.3 %
49
75.0 %
49
88.5 %
se alla yrken